پوز فروشگاهی تارو TS-500

محصولات تکین
پوز فروشگاهی تارو TS-500
از ویژگی ها و مشخصات پوز فروشگاهی تارو مدل TS-500 می توان موارد ذیل را ببیان نمود:
  • سازگار با کلیه نرم افزارهای فروشگاهی، رستورانی و مالی به صورت تک کاربر و شبکه ای
  • دارای صفحه نمایش مشتری


CPU Intel   D525 (1.8 GHz) Dual Core
Memory 2G DDR3 (1 GB to 4 GB)
LCD Display 12.1 LCD monitor
Customer Display 2*20 VFD
I/O Parallel 1 Port
USB 6 Ports
PS/2 2 Ports
RS-232 1 Port
LAN 2 Ports
Audio Line in, Line Out, Audio
Cash Drawer 1 Port
Power Supply AC 220V
OS Microsoft POSReady 2009
Other InformationCash Drawer Printer Spec Direct Thermal (80 mm) Paper Width
Cash Drawer 5 Bills / 8 Coins