استانداردها و گواهینامه ها

محصولات تکین
استانداردها و گواهینامه ها

شرکت تکین الکترونیک طی سال ها تلاش بی وقفه موفق شده گواهینامه ها و استانداردهای بسیاری را کسب نماید. این شرکت با تکیه بر مدیران توانمند و همکاری کارکنان، توانسته است رضایت مشتریان را جلب نماید. از دستاوردها و موفقیت های این شرکت می توان به اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مجری طرح ماده 71 قانون نظام صنفی کل کشور
  • بالاترین حجم قرارداد با اتحادیه های صنفی برای تجهیز به صندوق های مکانیزه فروشگاهی
  • آموزش و فرهنگ سازی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی